A Doktori Iskola tantervei

 
Műszaki Tudományi Doktori Iskola tanterve*
Agrárenergetika és környezettechnika témacsoport tanterve
I. évfolyam 1. félév I. évfolyam 2. félév
Tantárgy **Óra Kredit Tantárgy **Óra Kredit
félév félév
Általános kutatás módszertan (A) 30 5 Műszaki kutatások módszerei (A) 30 5
Műszaki tervezés mikrofizikai alapjai (A) 30 5 Kísérletek tervezése (A) 30 5
Agrárenergetika (B) 30 4 Energetikai folyamatok modellezése és szimulációja (B) 30 4
Oktatási tevékenység 30 2 Szakirodalmi esszé - 20
       Oktatási tevékenység 30 2
Összes kredit:   16 Összes kredit:   36
II. évfolyam 3. félév II. évfolyam 4. félév
Tantárgy **Óra Kredit Tantárgy **Óra Kredit
félév félév
Biofizika (A) 30 5 Környezettechnika (B) 30 4
Villamosenergia gazdálkodás (B) 30 4 Kötelezően választott C tantárgy 30 3
 Kötelezően választott C tantárgy 30 3  Kutatási beszámoló - 25
Oktatási tevékenység 30 2 Oktatási tevékenység 30 2
Összes kredit:   14 Összes kredit:   34
III. évfolyam 5. félév III. évfolyam 6. félév
Tantárgy **Óra Kredit Tantárgy **Óra Kredit
félév félév
Kutatói etika (A) 30 5 Kötelezően választott C tantárgy 30 3
 Kötelezően választott C tantárgy 30 3  Oktatási tevékenység 30 2
 Oktatási tevékenység 30 2  Kutatási záró beszámoló - 25
 Publikáció - 30  Publikáció - 10
Összes kredit:   40 Összes kredit:   40
Tanegységek:
Képzés: 58
Oktatási tevékenység: 12
Kutatás 70
Publikáció: 40
Összesen kredit a képzés során: 180

* A tantárgyak a 3 éves képzési időn belül teljesítendők!
** Tantermi elfoglaltság
   

Műszaki Tudományi Doktori Iskola tanterve*
Mezőgazdasági gépészet alapjai témacsoport tanterve
I. évfolyam 1. félév I. évfolyam 2. félév
Tantárgy **Óra Kredit Tantárgy **Óra Kredit
félév félév
Általános kutatás módszertan (A) 30 5 Műszaki kutatási módszerei (A) 30 5
A műszaki tervezés mikrofizikai alapjai (A) 30 5 Kísérletek tervezése (A) 30 5
Mg. gépszerkezetek (B) 30 4 Differenciálegyenletek (B) 30 4
      Szakirodalmi összefoglaló - 20
 Oktatási tevékenység 30 2  Oktatási tevékenység 30 2
Összes kredit:   16 Összes kredit:   36
II. évfolyam 3. félév II. évfolyam 4. félév
Tantárgy **Óra Kredit Tantárgy **Óra Kredit
félév félév
Biofizika (A) 30 5 Korszerű szerkezeti anyagok és újra hasznosításuk (B) 30 4
Fejezetek az Informatikából (B) 30 4 Kötelezően választott C tantárgy 30 3
 Kötelezően választott C tantárgy 30 3 Kutatási beszámoló - 25
 Oktatási tevékenység 30 2  Oktatási tevékenység 30 2
Összes kredit:   14 Összes kredit:   34
III. évfolyam 5. félév III. évfolyam 6. félév
Tantárgy **Óra Kredit Tantárgy **Óra Kredit
félév félév
Kutatói etika (A) 30 5 Kötelezően választott C tantárgy 30 3
 Kötelezően választott C tantárgy 30 3 Oktatási tevékenység 30 2
 Oktatási tevékenység 30 2 Kutatási záró beszámoló - 25
 Publikáció - 30 Publikáció - 10
Összes kredit:   40 Összes kredit:   40
Tanegységek:
Képzés: 58
Oktatási tevékenység: 12
Kutatás: 70
Publikáció: 40
Összesen kredit a képzés során: 180

* A tantárgyak a 3 éves képzési időn belül teljesítendők!
** Tantermi elfoglaltság