A Doktori Iskola tantervei

Műszaki Tudományi Doktori Iskola tanterve*
Agrárenergetika és Környezettechnika témacsoport tanterve
 
I. évfolyam 1. félév I. évfolyam 2. félév
Tantárgy *Óra Kredit Tantárgy *Óra Kredit
félév félév
Általános kutatásmódszertan (A) 30 5 Műszaki kutatások elmélete és gyakorlata (A) 30 5
Anyag- és energiatranszport folyamatok (B) 30 4 Környezettechnika (B) 30 4
Kötelezően választott C tantárgy 30 3 Kötelezően választott C tantárgy 30 3
Oktatási tevékenység 30 2 Szakirodalmi összefoglaló - 18
      Oktatási tevékenység 30 2
Összes kredit:   14 Összes kredit:   32
II. évfolyam 3. félév II. évfolyam 4. félév
Tantárgy *Óra Kredit Tantárgy *Óra Kredit
félév félév
Kísérletek tervezése (A) 30 5 Kutatói etika (A) 30 5
Energetikai folyamatok modellezése és szimulációja (B) 30 4 Kutatási beszámoló - 25
Kötelezően választott C tantárgy 30 3 Oktatási tevékenység 30 2
Oktatási tevékenység 30 2 Publikáció   8
Publikáció - 20      
Összes kredit:   34 Összes kredit:   40
Tanegységek:
Képzés: 41
Oktatási tevékenység: 8
Kutatás: 43
Publikáció: 28
Összesen kredit a képzés során: 120

 
* Tantermi elfoglaltság


 

Műszaki Tudományi Doktori Iskola tanterve*  
Mezőgazdasági gépészet alapjai témacsoport tanterve  
 
I. évfolyam 1. félév I. évfolyam 2. félév  
Tantárgy *Óra Kredit Tantárgy *Óra Kredit  
félév félév  
Általános kutatásmódszertan (A) 30 5 Műszaki kutatások elmélete és gyakorlata (A) 30 5  
Mezőgazdasági gépszerkezetek mechanikai elemzése (B) 30 4 Differenciálegyenletek (B) 30 4  
Kötelezően választott C tantárgy 30 3 Kötelezően választott C tantárgy 30 3  
Oktatási tevékenység 30 2 Szakirodalmi összefoglaló - 18  
      Oktatási tevékenység 30 2  
Összes kredit:   14 Összes kredit:   32  
II. évfolyam 3. félév II. évfolyam 4. félév  
Tantárgy *Óra Kredit Tantárgy *Óra Kredit  
félév félév  
Kísérletek tervezése (A) 30 5 Kutatói etika (A) 30 5  
Anyagtudományok (B) 30 4 Kutatási beszámoló - 25  
Kötelezően választott C tantárgy 30 3 Oktatási tevékenység 30 2  
Oktatási tevékenység 30 2 Publikáció   8  
Publikáció - 20        
Összes kredit:   34 Összes kredit:   40  
Tanegységek:  
Képzés: 41  
Oktatási tevékenység: 8  
Kutatás: 43  
Publikáció: 28  
Összesen kredit a képzés során: 120  

 
* Tantermi elfoglaltság