A Doktori Iskola tantárgyai

Műszaki Tudományi Doktori Iskola tantárgyi struktúrája
(2016-tól)
S.sz Tantárgy Előadó
"A" tantárgyi csoport (5 kredit)
1. Műszaki kutatások elmélete és gyakorlata Gyulai József akadémikus
2. Kutatói etika Gyürk István CSc egy. tanár
3. Kísérletek tervezése M. Csizmadia Béla CSc egy. tanár
4. Általános kutatásmódszertan Szendrő Péter DSc prof. emeritus
"B" tantárgyi csoport (4 kredit)
Agrárenergetika és környezettechnika
1. Környezettechnika Barótfi István CSc prof. emeritus
2. Anyag- és energiatranszport folyamatok Beke János DSc egy. tanár
3. Energetikai folyamatok modellezése és szimulációja Farkas István DSc egy. tanár
Mezőgazdasági gépészet alapjai
1. Mezőgazdasági gépszerkezetek mechanikai elemzése Fenyvesi László PhD egy. tanár
2. Anyagtudományok Kalácska Gábor, DSc egy. tanár
3. Differenciálegyenletek Varga Zoltán CSc prof. emeritus
"C" tantárgyi csoport (3 kredit)
1. Megújuló energiaforrások Barótfi István CSc prof. emeritus
2. Szárításelmélet Beke János DSc egy. tanár
3. Szántóföldi kísérletek tervezése Bense László PhD egy. docens
4. Végeselem módszer mérnöki alkalmazása Égert János CSc egy. tanár
5. Mesterséges intelligencia Farkas István DSc egy. tanár
6. Rendszertechnika Faust Dezső CSc prof. emeritus
7. Optikai feszültségvizsgálat Gelencsér Endre PhD egy. magántanár
8. Létesítmények integrált energetikai rendszerei Halász Györgyné PhD egy. docens
9. Fejlesztések gazdaságtana Husti István DSc egy. tanár
10. Géptervezés és gyártás kölcsönhatásai Janik József DSc prof. emeritus (?)
11. Mechatronikai rendszerek Jánosi László CsC egy. tanár
12. Gépek dinamikája Kaifás Ferenc DSc prof. emeritus
13. Polimer kompozitok technológái Kalácska Gábor CSc egy. tanár
14. Hajtáselmélet Kátai László PhD egy. docens
15. Szemcsés halmazok mechanikája Keppler István PhD egy. docens
16. Élelmiszeripari folyamatok Keszthelyi-Szabó Gábor DSc egy. tanár
17. Terepjáráselmélet, járműdinamika Kiss Péter PhD egy. tanár
18. Ökologikus vízépítés Major János PhD főiskolai tanár
19. Szilárdtest fizika Mészáros Csaba PhD egy. docens
20. Korszerű gépgyártástechnológiák Pálinkás István CSc prof. emeritus
21. Vízgépek Patay István CSc egy. tanár
22. Korszerű szerkezeti anyagok és újrahasznosításuk Pék Lajos CSc prof. emeritus
23. Mechanikai mennyiségek villamos mérése Petróczki Károly PhD egy. docens
24. Mérőérzékelők fizikája Seres István PhD egy. docens
25. Villamosenergia gazdálkodás Sembery Péter CSc prof. emeritus
26. Terménybetakarítás elmélete Szabó István PhD egy. tanár
27. Biofizika Szász András CSc egy. magántanár
28. Kontinuum mechanika Szeidl György DSc egy. tanár
29. Aprítás elmélet Szendrő Péter DSc prof. emeritus
30. Környezeti geotechnika Telekes Gábor CSc főiskolai tanár
31. Korszerű állattartási technológiák Tóth László DSc prof. emeritus
32. Szél- és geotermikus energiahasznosítás Tóth László DSc prof. emeritus
33. Nanoszerkezetek és nanotechnológiák Zsoldos Ibolya DSc egy. tanár

 
A C tantárgyakat, illetve a másik témacsoport B tantárgyait C tantárgyként, továbbá más doktori iskolák kurzusait, minden esetben a Műszaki Tudományi Doktori Iskola által meghatározott C tantárgyi kredit értékkel, csak a témavezető egyetértésével és a doktori iskola vezetésének előzetes engedélyével választhatják a doktoranduszok.