A Doktori Iskola tantárgyai

A Műszaki Tudományi Doktori Iskola 2014-tő lérvényes tantárgyi struktúrája
Sorszám Tantárgy Előadó
"A" tantárgyi csoport (5 kredit)
1. Műszaki tervezés mikrofizikai alapjai Csurgay Árpád akadémikus
2. Műszaki kutatások elmélete és gyakorlata Gyulai József akadémikus
3. Kutatói etika Gyürk István CSc egy. tanár
4. Kísérletek tervezése M. Csizmadia Béla CSc egy. tanár
5. Biofizika Szász András CSc egy. magántanár
6. Általános kutatásmódszertan Szendrő Péter DSc prof. emeritus
"B" tantárgyi csoport (4 kredit)
Agrárenergetika és környezettechnika
1. Környezettechnika Barótfi István CSc prof. emeritus
2. Anyag- és energiatranszport folyamatok Beke János DSc egy. tanár
3. Energetikai folyamatok modellezése és szimulációja Farkas István DSc egy. tanár
4. Villamosenergia gazdálkodás Sembery Péter CSc prof. emeritus
Mezőgazdasági gépészet alapjai
1. Mezőgazdasági gépszerkezetek mechanikai elemzése Fenyvesi László PhD egy. tanár
2. Fejezetek az informatikából Molnár Sándor CSc egy. tanár
3. Korszerű szerkezeti anyagok és újrahasznosításuk Pék Lajos CSc prof. emeritus
4. Differenciálegyenletek Varga Zoltán CSc prof. emeritus
"C" tantárgyi csoport (3 kredit)
1. Megújuló energiaforrások Barótfi István CSc prof. emeritus
2. Szárításelmélet Beke János DSc egy. tanár
3. Szántóföldi kísérletek tervezése Bense László PhD egy. docens
4. Fejezetek a növénytermesztésből Birkás Márta CSc egy. tanár
5. Végeselem módszer mérnöki alkalmazása Égert János CSc egy. tanár
6. Mesterséges intelligencia Farkas István DSc egy. tanár
7. Rendszertechnika Faust Dezső CSc prof. emeritus
8. Optikai feszültségvizsgálat Gelencsér Endre PhD egy. magántanár
9. Létesítmények integrált energetikai rendszerei Halász Györgyné PhD egy. docens
10. Fejlesztések gazdaságtana Husti István DSc egy. tanár
11. Géptervezés és gyártás kölcsönhatásai Janik József DSc prof. emeritus
12. Mechatronikai rendszerek Jánosi László CsC egy. tanár
13. Gépek dinamikája Kaifás Ferenc DSc prof. emeritus
14. Polimer kompozitok technológái Kalácska Gábor CSc egy. tanár
15. Hajtáselmélet Kátai László PhD egy. docens
16. Szemcsés halmazok mechanikája Keppler István PhD egy. docens
17. Élelmiszeripari folyamatok Keszthelyi-Szabó Gábor DSc egy. tanár
18. Terepjáráselmélet, járműdinamika Kiss Péter PhD egy. tanár
19. Ökologikus vízépítés Major János PhD főiskolai tanár
20. Szilárdtest fizika Mészáros Csaba PhD egy. docens
21. Fejezetek az állattenyésztésből Mézes Miklós akadémikus
22. Korszerű gépgyártástechnológiák Pálinkás István CSc prof. emeritus
23. Vízgépek Patay István CSc egy. tanár
24. Mechanikai mennyiségek villamos mérése Petróczki Károly PhD egy. docens
25. Mérőérzékelők fizikája Seres István PhD egy. docens
26. Terménybetakarítás elmélete Szabó István PhD egy. tanár
27. Kontinuum mechanika Szeidl György DSc egy. tanár
28. Aprítás elmélet Szendrő Péter DSc prof. emeritus
29. Környezeti geotechnika Telekes Gábor CSc főiskolai tanár
30. Korszerű állattartási technológiák Tóth László DSc prof. emeritus
31. Szél- és geotermikus energiahasznosítás Tóth László DSc prof. emeritus
32. Nanoszerkezetek és nanotechnológiák Zsoldos Ibolya DSc egy. tanár

 
A C tantárgyakat, illetve a másik témacsoport B tantárgyait C tantárgyként, továbbá más doktori iskolák kurzusait, minden esetben a Műszaki Tudományi Doktori Iskola által meghatározott C tantárgyi kredit értékkel, csak a témavezető egyetértésével és a doktori iskola vezetőjének előzetes engedélyével választhatják a doktoranduszok.