A Doktori Iskola vezetője és tagjai

A Doktori Iskola vezetőjét a Doktori Iskola törzstagjainak, az EDHT-nek és a szenátusnak javaslatára a rektor nevezi ki. Megbízatása öt éves időtartamra szól. Munkáját az albizottságok segítik, amelyek elnökeit (az ügyvezetőket) és tagjait az DI vezetőjének javaslatára a Doktori Iskola Tanácsa (DIT) bízza meg.

A DI törzstagjaival, illetve további közreműködőivel (témavezetők, tantárgyelőadók, stb.) szemben támasztott követelményeket a MAB és az Egyetemi Doktori Szabályzat (EDSZ) határozza meg.