Minőségügyi Albizottság (MIB)

A MIB tagjai:

választott tagok,
doktoranduszok képviselője, a mindenkori III. évfolyam felelőse.
A MIB választott tagjainak létszáma 5 fő (elnök, tagok).

A MIB feladatai:
kidolgozza, és javaslatot tesz a DIT részére:
a doktori képzésre való felvétel követelményeire,
az abszolutórium kiadásának követelményeire,
a vizsga és szigorlati követelményekre és módszerekre
a fokozatszerzés indításának feltételeire, az eljárás lebonyolítására,
a fokozat odaítélésének sajátos feltételeire,
a habilitációs eljárással kapcsolatos sajátos követelményekre,
figyelemmel kíséri a felsorolt feladatok teljesítését.
szükség szerint jelentést készít a MAB részére a doktori iskola munkájáról.
A MIB feladataiban a javaslatokat a MAB, az Egyetemi Doktori Szabályzat, a SZIE Doktori Iskoláinak Minőségbiztosítási Rendszerében előírtak és a Doktor Iskola programjainak sajátosságai szerint kell meghoznia.