Képzési Albizottság (KÉB)

Tagjai:

választott tagok,
doktorandusz képviselő, a mindenkori II. évfolyam felelőse.
A KÉB választott tagjainak létszáma 4 fő (elnök, tagok).

A KÉB feladatai:
a doktori témák meghirdetése,
a doktori képzésre jelentkezők felvételi eljárásának lebonyolítása, felvételre javasolt rangsorolt lista elkészítése a DIT részére,
a munkatervek, kutatási tervek bírálata, a DIT által történő jóváhagyásra való előterjesztés végrehajtásának ellenőrzése,
tantárgy felvételek, a kurzusok szervezése, ellenőrzése,
doktoranduszokkal való folyamatos kapcsolattartás,
a leckekönyvek gondozása,
abszolutórium teljesítésének ellenőrzése, kiadására javaslat a DIT részére,
javaslattétel a tantervre, tantárgyak fejlesztésére, azok kredit pontjaira,
a képzési kötelezettség teljesítésének ellenőrzése és
tanácsadás oktatási ügyekben.
A KÉB feladataiban a döntések, javaslatok szempontjai és ezek mérlegelése tekintetében az Egyetemi Doktori Szabályzat (2. Függelék) és a Doktor Iskola Minőségügyi Bizottsága által az Ügyrendben rögzített szabályozás (8. fejezet) az irányadó.