Fokozatszerzési Albizottság (FOB)

Tagjai:

választott tagok,
MIB vezetője,
témacsoportok vezetői
A FOB választott tagjainak létszáma 5 fő (elnök, tagok),

A FOB feladatai:
a fokozatszerzési eljárás megindítási feltételeinek ellenőrzése,
javaslattétel a szigorlati témakörre, valamint a szigorlati bizottság személyeire, a DIT részére,
javaslat az opponensek és a bíráló bizottság személyeire, a DIT részére,
a műhelyvita megszervezése,
a fokozatszerzési folyamat lebonyolítása.
A FOB feladataiban a döntések, javaslatok szempontjai és ezek mérlegelése tekintetében az Egyetemi Doktori Szabályzat és a Doktor Iskola Minőségügyi Bizottsága által írásban rögzített szabályozás az irányadó.